Skip to main content

VRTNI CENTRI KALIA

MJESTA GDJE ĆETE PRONAĆI SVE ŠTO JE POTREBNO ZA VAŠ DOM, VRT ILI POLJOPRIVREDNO IMANJE!

Savjeti za ishranu palmi

 Palme (Arecaceae) spadaju u često korišćenje biljke u pejzažnom uređenju u mediteranskom i submediteranskom pojasu Crne Gore. Visoka estetska i dekorativna vrijednost može se postići i očuvati jedino brižljivom njegom koja je zasnovana na poznavanju specifičnosti potreba palmi. Obezbjeđivanje mineralnih materija u adekvatnoj količini i određenom odnosu jedan je od imperativa u procesu odgajanja ovih biljaka.

Palme u pogledu mineralne ishrane imaju drugačije zahtjeve u odnosu na dikotiledone biljke. Kako imaju jedan apikalni meristem, nedostatak kalijuma (K), mangana (Mn) ili bora (B) može biti poguban za biljku. Sem nedovoljne količine u zemljištu, nedostatak pojedinih elemenata može se javiti i usljed visoke pH vrijednosti zemljišta, zbog neadkvatne primjene organskih đubriva, preduboke sadnje, slabe aeracije, hladnog zemljišta i neizbalansiranog odnosa mineralnih elemenata.

Pri odabiru đubriva, treba voditi računa da makroelementi kao što su azot (N) i kalijum (K) i magnezijum (Mg) budu u sporootapajućem obliku. Ovakva đubriva se razlažu postepeno tokom 2 do 3 mjeseca, za razliku od vodotopivih koja primijenjena jednog dana mogu biti kompletno isprana narednog pod uticajem jakih kiša ili navodnjavanja. Primijenom sporootapajućih đubriva smanjuje se rizik od oštećenja korijenovog sistema tokom toplijih perioda kod tek zasađenih palmi. Kako im je za pravilan rast potrebno i da u zemljištu bude izbalansiran odnos azota i kalijuma (N:K), azota i magnezijuma (N:Mg) i kalijuma i magnezijuma (K:Mg), podjednako i ravnomjerno otpuštanje iz đubriva garantuje da se navedeni odnosi održavaju konstantnim sve vrijeme.

Sem makro, đubriva treba da sadrže i mikroelemente, koja su biljci potrebna u izuzetno malim količinama ali su za rast i razvoj značajni kao i makroelementi. Najvažniji mikroelementi uključuju gvožđe (Fe), mangan (Mn) i bor (B). Pogrešan odabir formulacije đubriva može biti pogubniji za palmu nego da prihranjivanje potpuno izostane. Često nepravilna i neadekvatna primjena đubriva vodi do nedostatka određenih elemenata, što može da dovede do znatnog oštećenja pa čak i do uginuća palme. Posledice loše ishrane je mnogo lakše preventirati nego korigovati kada se jednom pojave.

Nadoknada štete nastale nepravilnim prihranjivanjem može potrajati godinama, jer se listovi na kojima su se pojavili simptomi nedostatka, uglavnom, ne oporavljaju. Preporučljivi odnos makroelemenata je 4N-1P-6K +4Mg sa mikroelementima, koji mogu nadoknaditi i ispraviti blage do umjerene simptome nedostatka gotovo svih elemenata. Količina đubriva koja se dodaje palmama je 60-70gr/m2 u projekciji krošnje svaka tri mjeseca u togu trajanja vegetacionog perioda. U Vrtnim centrima KALIA možete se snabdjeti đubrivima YaraMilla, čijom kombinacijom dolazimo do dobrih rješenja za zadovoljavanje specifičnih potreba palmi.

Osim izbora, od velikog značaja je i način primjene đubriva. Treba izbjegavati koncentrisanje đubriva u rupe, redove ili trake oko palme jer se mineralne materije u zemljištu premještaju vertikalno i na taj način postaju dostupne samo malom procentu žila hranilica. Preporučuje se razastiranje đubriva uniformno u projekciji krošnje. Aplikacija đubriva za travu u blizini palminog korijenovog sistema, koji se može protezati do 15m od stabla, se ne preporučuje. Uglavnom se karakterišu visokim sadržajem azota što kod palmi izaziva ubrzan i intenzivan rast ali bez kalijuma i magnezijuma da taj rast podrže, te ovakva primjena smanjuje rezerve i indukuje ili pogoršava simptome nedostatka kalijuma K i magnezijuma Mg.

Stručni tim Vrtnog centra Kalia će sa zadovoljstvom riješiti Vašu dilemu oko izbora, koncentracije i vremena primjene đubriva.

 


Autori:
Valentina Racković, dipl.ing.pejzažne arhitekture
Batrić Dedović, dipl.ing.agronomije
Vrtni centar KALIA Podgorica