Skip to main content

VRTNI CENTRI KALIA

MJESTA GDJE ĆETE PRONAĆI SVE ŠTO JE POTREBNO ZA VAŠ DOM, VRT ILI POLJOPRIVREDNO IMANJE!

Enološki i mjerni instrumenti

Alkoholometar je mjerni instrument za određivanje procenta alkohola u rakiji (skala 10-70 vol. %).  Postoje dvije vrste: alkoholometar (rakijaš) bez temperaturne skale za orijentaciono mjerenje i alkoholometar sa temperaturnom skalom za precizno mjerenje. 

Alkoholmetar  je baždaren na temperaturi od 20oC, pa mjerenje treba da se vrši na toj temperaturi tečnosti. Alkoholometar orijentacioni (bez termometra) ne može da izmjeri temperaturu tečnosti, pa je zbog toga potrebno da se temperatura odredi pomoću nekog drugog instrumenta. Ukoliko dođe do odstupanja od ove temperature (20oC) za dobijanje preciznih vrijednosti potrebno je izvršiti korekciju. Korekcija se vrši uz pomoć tablice koja dolazi uz alkoholometar. Zavisno od toga da li je temperatura viša ili niža od temperature baždarenja alkoholometra izmerenoj vrijednosti dodaje se ili od nje oduzima korektivna vrijednost iz tabele. Korekcija se može izvršiti i računskim putem na sledeći način:

za svaki °C iznad 20°C od izmerene vrijednosti treba oduzeti 0,37 vol.% alkohola
za svaki °C ispod 20°C izmerenoj vrijednosti treba dodati 0,37 vol.% alkohola.

Širometar (moštomjer) je mjerni instrument koji se koristi za određivanje količine (procenta) šećera u širi (moštu).  Postoje dvije vrste širometara zavisno od skale koja se primjenjuje za određivanje procenta šećera. To su: širometar po BABO-u i širometar po OECHSLE-u (Ekslov širometar).  Širometar po BABO-u  pokazuje težinske procente šećera u širi. Očitana vrijednost pokazuje koliko kilograma šećera ima u 100 kg šire. Širometar po OECHSLE-u pokazuje specifičnu težinu šire, odnosno koliko je 1 litar šire teži od 1 litra destilirane vode. Kod širometra po BABO-u se očitava vrijednost u procentima šećera (na skali 4 - 32) ili na drugoj skali približni zapreminski procenat alkohola u budućem vinu (skala 6-16 vol.%). Kod širometra po OECHSLE-u očitava se vrijednost u Oechsleovim stepenima (°Oe) na skali 0 - 130°Oe ili na drugoj skali približni zapreminski procenat alkohola u budućem vinu (skala 6 - 16 vol.%).

Količinu šećera možemo izračunati i prema Oechsleovoj formuli na sledeći način:

(°Oe / 4 ) - 3 = šećer (kg) / 100 lit šire

 

Kao i alkoholometar i širometar je  baždaren na temperaturi od 20°C i ako dođe do odstupanja da bi se dobile precizne vrijednosti potrebno je izvršiti korekciju. Korekcija se vrši uz pomoć tablice koja dolazi uz širometar. Korekciju je moguće izvršiti i računskim putem na sledeći način:

Širometar po BABO-u

za svakih 2,5°C iznad 20°C, očitanoj vrijednosti dodaje se 0,1 % šećera
za svakih 2,5°C ispod 20°C od očitane vrijednosti se oduzima 0,1 % šećera.

 

Širometar po OECHSLE-u

za svaki °C iznad 20°C, očitanoj vrijednosti  dodaje se 0,2 °Oe
za svaki °C ispod 20°C od očitane vrijednosti oduzima se 0,2 °Oe.

 

Indikator vrenja komine je instrument kojim se određuje završetak vrenja voćne komine. Kako bi započeli pečenje rakije neophodno je da sav šećer u komini prevre u alkohol. Ako šećer nije prevrio dobiće se manje rakije. Indikator vrenja komine je takođe baždaren na temperaturu od 20oC, pa mjerenje treba da se vrši na toj temperaturi tečnosti. U slučaju odstupanja od ove temperature potebno je izvršiti korekciju na sledeći način:

za svaki 1°C iznad 20°C vrijednosti dodaje se 0,2 °Oe

za svaki 1°C iznad 20°C od očitane vrijednosti oduzima se 0,2 °Oe.

 

Vrenje komine je završeno ako se vrijednosti nalaze u sljedećim intervalima:

 jabuka                            4-12 °Oe

kruška                             6-16 °Oe

kruška vilijams            10-16 °Oe

trešnja                           12-20 °Oe

šljiva                              16-20 °Oe

malina                              4-8 °Oe

 

Vrenje je završeno kada je očitana vrijednost jednaka kod najmanje dva mjerenja u razmaku od nekoliko dana. Rakijski komplet se sastoji od alkoholometra (rakijaša) i indikatora vrenja komine. Vinomjer ili Bernadotova vaga služi za orijentaciono određivanje zapreminskog postotka alkohola u gotovom vinu.

 

Sve potrebne informacije i savjete potražite u Vrtnim centrima Kalia.

mr zaštite bilja Dragana Pavlović