Skip to main content

VRTNI CENTRI KALIA

MJESTA GDJE ĆETE PRONAĆI SVE ŠTO JE POTREBNO ZA VAŠ DOM, VRT ILI POLJOPRIVREDNO IMANJE!

Ishrana domaćih životinja

Čovjek želio da kupi vola. Prilazi prodavcu koji je izveo dva vola na prodaju želeći da kupi jednog. Prodavac mu kaže "Zekonju ti ne dam a ti biraj"! Ovom lijepom anegdotom počećemo informativnu studiju na jako bitnu temu, neopravdano zapostavljenu, a to je ishrana domaćih životinja.

Ishrana svih vrsta i kategorija domaćih životinja mora biti izbalansirana a zavisi kako od vrste, kategorije, životnog doba tako i od njihovog korištenja za: mlijeko, meso, proizvodnju jaja i sve manje - kao radne snage.

Balans izmedju količine ugljenih hidrata, proteina, vitamina pa i masti kod pojedinih kategorija mora biti uspostavljen, a nedostatak bilo kog hraniva loše utice na rast, razvoj i proizvodnju.

Ishrana goveda je jedan od najvažnijih faktora uspješne govedarske proizvodnje. Kategorije goveda su:

- muzne krave
- zasušene krave
- telad
- junad za priplod
- junad u tovu
- volovi

Slično se kategorišu i ostale domaće životinje prema potrebama za hranom.

Želudac goveda je sastavljen iz četiri dijela: burag, mrežavac, listavac i sirište ili pravi želudac. Prva tri dijela se zovu predželuci. Kod svih preživara, u šta se ubrajaju i goveda, ovce, koze u varenju hrane ključnu ulogu ima burag. Burag nastanjuje veliki broj anaerobnih mikroorganizama koji razrade oko 80% hrane. U ishrani goveda kao preživara glavni dio čini kabasta hrana: sijeno, silaža, zelene krmne biljke, slama, ali intenzivne proizvodnje nema bez dodatka koncentrovane hrane koja predstavlja dopunski dio obroka. Veća proizvodnost na primjer muznih krava, usko je povezana sa zastupljenosti kvalitetnih koncentrata u ishrani. Dok se recimo bremenitim kravama ukoliko su u dobroj kondiciji ne daju koncentrati do dvije nedelje pred telenje kako bi se spriječilo prekomjerno tovljenje koje tada postepeno počinje. Prvih dana telenja daje se manje od 3 kg koncentrata, a kasnije se povećava 0,5 kg po danu, dok se ne dostigne željena količina. Kod teladi i svih mladih kategorija goveda, ovaca, svinja, živine, koncentrovani obrok mora biti ukusan,lako svarljiv i bogat proteinima sa dodatim mlijekom u prahu.

Osim preživara sve ostale kategorije i vrste domaćih životinja: svinje, živina i koke nosilje dominantno u ishrani koriste koncentrovanu hranu. Sastav svinjskog mesa, osim od naslednih faktora, zavisi od intenziteta ishrane i sastava obroka. Za intenzivan rast i proizvodnju svinjskog mesa potrebno je imati uvijek dovoljno kvalitetne hrane uravnoteženog odnosa između hraniva adekvatne uzrastu i kategoriji svinje.

Ishrana živine je vrlo složen proces u toku koga se hranjive materije iz hrane pretvaraju u pojedine sastojke tijela živine. Za ekonomičnu i rentabilnu proizvodnju živini se moraju obezbijediti ,u zavisnosti od kategorije i proizvodne namjene: konzumna (jaja,meso), sva hraniva u optimalnim količinama.

Vrlo je bitan izbor kvalitetnih koncentrata. U Vrtnim centrima KALIA možete naći proizvode kompanije "Sto posto", i to: potpune smješe, dopunske smješe i vitaminsko mineralne podsmješe za sve vrste i kategorije goveda, živine i svinja, gdje možete dobiti i korisne savjete o tome koji koncentrat i u kojoj količini je najbolje upotrijebiti.

Autor:
Miloš Guberinić, dipl.ing.agronomije
Vrtni centar KALIA Berane