Skip to main content

VRTNI CENTRI KALIA

MJESTA GDJE ĆETE PRONAĆI SVE ŠTO JE POTREBNO ZA VAŠ DOM, VRT ILI POLJOPRIVREDNO IMANJE!

Gajenje borovnice

Zbog sve učestalijih pitanja o mogućnosti gajenja borovnice (Vaccinum myrtillus) u Danilovgradskoj opštini, navešćemo ograničavajuće agroekološke i zemljišne faktore koji utiču na njeno gajenje.

Pri gajenju borovnice moraju se zadovoljiti određeni klimatski i zemljišni uslovi. Od klimatskih činilaca najveći značaj imaju: toplota, vlažnost vazduha i svjetlost, a od zemljišnih: dubina zemljišta, pH vrijednosti i struktura zemljišta.
Borovnica se gaji na nadmorskoj visini 300-800m (na južnoj strani do 1000m). Iznad ovih nadmorskih visina, borovnica može uspjeti ali zbog kratkog vegetativnog perioda (minimum 160 dana) može se desiti da biljka ne sazri i da ne nakupi dovoljno šećera.

Najbolji položaj za gajenje borovnice su sjeverni i sjeverozapadni jer zadržavaju vlažnost, dok južne pozicije treba izbjegavati - naročito na manjim nadmorskim visinama. Sjeverne ekspozicije bolje održavaju vlažnost za razliku od južnih, gdje pri visokim temperaturama dolazi do naglog gubitka vlage - što negativno utiče na gajenje borovnice.
Za uspješno gajenje borovnice najbolji prirodni indikator je četinarska šuma koja sadrži crni bor.

                                                         

Zemljište mora biti strukturno dobro aerisano sa pH 4.2-4.8, i sa minimalnom dubinom 30-50cm.
Borovnica u toku zimskog mirovanja može da podnese do -30 stepeni, a nakon toga postaje osjetljiva na temperaturno kolebanje ako temperature variraju između +7 danju i -7 noću. Visoke temperature štetno utiču na žbun borovnice. Plodovi brže sazrijevaju, sitni su i slabog kvaliteta. Na temperaturi 35-40 stepeni dolazi do sušenja žbuna (zbog veće transpiracije nego količine usvojene vode putem korjenovih dlačica). Ovo se može donekle riješiti stalnim orošavanjem.

Autor:
Stanišić Željko, dipl.ing.agronomije
Vrtni centar KALIA Danilovgrad