Skip to main content

VRTNI CENTRI KALIA

MJESTA GDJE ĆETE PRONAĆI SVE ŠTO JE POTREBNO ZA VAŠ DOM, VRT ILI POLJOPRIVREDNO IMANJE!

Pčelinjak u septembru

Do kraja septembra treba obaviti sve važnije poslove vezane za uzimljavanje i uspješno zimovanje pčelinjih društava. Ukoliko neki od poslova niste obavili, onda to morate uraditi bez odlaganja.


Pčele predosjećaju da se bliži zima, pa se u skladu sa tim i njihovo ponašanje mijenja: počinju propolisom da zatvaraju sve pukotine na košnici i lijepe poklopnu dasku po rubovima zidova košnica. Leglo se u košnici osjetno smanjuje, a pčele prazan prostor oko legla popunjavaju medom formirajući mednu kapu.

Svaki pčelar dužan je da do kraja avgusta pčelama osigura dovoljno hrane za prezimljavanje i proljećni razvoj. Kasnije prihranjivanje pčela predstavlja veliki rizik, jer zbog ranijeg zahlađenja pčele nisu u stanju da dodatnu hranu prerade, pa se ona kristalizuje ili ukiseli, što izaziva pomor pčela. Ukoliko su na vrijeme iz košnice uklonjeni neispravni i oštećeni ramovi i stavljen potreban broj ispravnih, kvalitetnih oko legla, onda pčelama treba ostaviti da same urede svoje gnijezdo i raspored hrane.

                                                    
 
Stimulativno prihranjivanje se može nastaviti u septembru kako matica ne bi prekinula sa leženjem. Pregled društava obavlja se samo ujutro i uveče kako se ne bi izazvala grabež na pčelinjaku (do čega u septembru lako dolazi zbog male ili nikakve paše). Leta na košnicama treba zaštititi od miševa koji ulaze u nezaštićene košnice i pčelama nanose velike štete: grizu vosak, ruše saće, prave gnijezdo u košnici i uznemiravaju pčele, pogotovo kada budu formirale zimsko klupko. Takođe, važan posao koji treba obaviti u ovom mjesecu jeste zaštita medišnog saća i ostalog saća koje nije u funkciji preko zime. Sva medišta treba poskidati sa košnica, jer je saće van košnice podložno napadu moljca i moraju se preduzeti mjere za njegovu zaštitu. Medišta u čijim ramovima se još uvijek može naći pomalo meda treba podbaciti ispod plodišta kako bi pčele štitille saće od moljca. Sve rupe i sastave kod medišta treba dobro zatvoriti, a zatim pristupiti sumporisanju ili zaštiti nekim drugim sredstvom. Sumporisanje treba uraditi dva puta u razmaku od 15 dana, jer sumpor ubija leptirove i larve moljaca, ali ne i jaja - zato se sumporisanje mora ponavljati. Ako temperature duže vremena ne padnu ispod 10 stepeni pčelar mora povremeno vršiti kontrolu i ako utvrdi da je saće ponovo napadnuto, postupak se ponavlja. Zaštita saća se takođe može vršiti i mravljom kisjelinom.
 
Neki pčelari praktikuju da u septembru spajaju slaba sa jakim društvom kako u zimu ne bi ulazila slaba društva. Spajanje se vrši samo pod uslovom da su sva društva zdrava. Eventualne dodatne savjete, opremu i hranu za pčele potražite u vrtnim centrima KALIA.

Autori:
Željko Stanišić, dipl.ing.agronomije
Marija Stevanović, dipl.ing.agronomije
Vrtni centar KALIA Danilovgrad